bronde-og-borringer hero

Brunnar och borrhål

DIN TÄTNING SKA FÖRBLI TÄT

När brunnar och borrhål tas upp eller renoveras är det viktigt att täta med bentonit av högsta kvalitet. Du måste skapa en permanent tätning och skydda vårt gemensamma grundvatten. Det arbete du utför är därför enormt viktigt för Danmarks natur och grundvattenresurser. Varje borrhål och brunn måste förbli permanent tätt, så att vi kan säkra vårt dricksvatten för framtida generationer..

OBEGRÄNSAD LIVSLÄNGD

Bentonit har i princip obegränsad livslängd och bibehåller de flexibla tätningsegenskaperna i brunnar och borrhål så länge produkten ligger under marken i dess naturliga miljö och fuktighet. Oavsett om jordlager och sten rör sig över tid eller om trädrötter tränger igenom bentoniten kommer den att sluta sig och fortsätta täta på ett bestående sätt.

STORT UTBUD

Vårt sortiment av bentonitprodukter för brunnar och borrhål täcker de flesta tätningsarbeten man kan möta i vardagen.

Det är de aktuella förhållandena som avgör om det är DantoPlug-bentonitpiller, DantoGran-bentonitgranulat eller våra pumpbara upphärdande bentonitprodukter från DantoCon-sortimentet som är mest lämpliga. Alla produkter är hur som helst baserade på dansk bentonit av högsta kvalitet från egen brytning.

Nedan kan du se vilka produkter vi rekommenderar för tätning av brunnar och hål

tabi-bronde

BORRHÅL OCH BRUNNAR FÖR DRICKSVATTEN

DANTOPLUG / DANTOGRAN

När du tätar ett borrhål eller renoverar en brunn beror resultatet i hög grad på tätningsmaterialets vidhäftningsförmåga till den omgivande marken. Här är bentonitens förmåga att följa markens rörelser år efter år avgörande för att säkerställa att tätningen förblir permanent.

Läs mer


BEHÖVER DU HJÄLP?

Behöver du hjälp att välja rätt bentonitlösning finns vi alltid tillgängliga. Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt:

Ring upp mig

*” anger obligatoriska fält