Bentonittens_egenskaber

Vattentäta lösningar av naturmaterial

Bentonitens egenskaper

I takt med att miljölagstiftningar skärps för att motverka de globala klimatförändringarna måste vi hitta nya lösningar som är baserade på mer miljövänliga material.

Dantonits lösning på de växande miljöproblemen är lösningar av bentonit, där varken kemikalier eller tillsatser används för att uppnå hög täthet. Bentoniten som vi utvinner på Tåsinge är en speciell lerart – ett naturmaterial – som absorberar vatten och på så vis förblir helt tät. Materialet är därför perfekt att använda i konstruktioner som ska förhindra föroreningar och läckage eller för att skydda områden mot exempelvis skyfall.

Alla våra produkter har tydligt fokus på tätningsrelaterade uppgifter, vanligtvis vid större anläggningsprojekt som vid etablering av deponimembran eller andra typer av markskydd eller skydd mot grundvattenflöden, föroreningar etc.

Baserat på myndighets- och projektspecifikationer kan vi utforma ett membran som uppfyller de strängaste täthetskraven.

Dessutom levererar vi olika tätningsmaterial till brunnsbranschen för tätning av hål och brunnar.

Vattentätt år efter år

Den största fördelen med att täta med bentonit i stället för konstgjorda material är att bentoniten förblir flexibel. Den följer markens och naturens rörelser under sommar och vinter och vidhäftar därför fortfarande mot omgivande material som betong.

Bentoniten har självreparerande egenskaper som ökar lösningens kvalitet och livslängd. Går det hål på membranet sluter det sig alltså och blir tätt igen. Eftersom bentonit är ett naturligt och rent material förstörs det inte, och därför håller våra bentonitprodukter längre och sticker ut i jämförelse med traditionella tätningslösningar. Vi vill alla värna vår miljö och efterleva FN:s globala mål för hållbar utveckling, och det känns därför inte rimligt att lägga ner syntetiska material i marken när det finns ett naturligt alternativ – dessutom med avsevärt längre livslängd och mycket högre kvalitet.

För oss är utgångspunkten den rena och naturliga bentoniten och vi gillar att utveckla nya, anpassade lösningar utifrån specifikationer och krav.


BEHÖVER DU HJÄLP?

Behöver du hjälp att välja rätt bentonitlösning finns vi alltid tillgängliga. Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt:

Ring upp mig

*” anger obligatoriska fält