hero-vaerme-min-1600×749

Värmeavledning från elektriska kablar

KABELTEMPERATURER ÄR VIKTIGA

När en kraftig ström leds genom en högspänningskabel uppstår värme och effektförluster. Om värmenivån blir för hög kan kabelns livslängd påverkas negativt och det finns risk för att produktgarantin slutar gälla.

Omvänt kan man säga att när temperaturen på en strömförande kabel sänks minskar effektförlusten. Strömmen hamnar ute hos konsumenterna istället för att gå till spillo. 

RÄTT PRODUKT FÖR VARJE PROJEKT

Bentonit har i princip obegränsad livslängd och bibehåller de flexibla tätningsegenskaperna i brunnar och borrhål så länge produkten ligger under marken i dess naturliga miljö och fuktighet. Oavsett om jordlager och sten rör sig över tid eller om trädrötter tränger igenom bentoniten kommer den att sluta sig och fortsätta täta på ett bestående sätt.

tab1-vaerme

VÄRMEAVLEDANDE KABELMATERIAL

DANTOCON THERMAL R

I vissa projekt definieras materialkrav för högsta tillåtna värmeledningsmotstånd i mK/W. I andra projekt anges ett minimikrav för värmeledningsförmåga i W/mK. Vi anger därför båda värdena i våra produktdatablad så att du snabbt kan se vilken produkt som passar ditt projekt.

Läs mer


BEHÖVER DU HJÄLP?

Behöver du hjälp att välja rätt bentonitlösning finns vi alltid tillgängliga. Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt:

Ring upp mig

*” anger obligatoriska fält