hero-membran-dantocrud-min-1-1600×900

DANTOCRUDE

MEMBRAN AV REN BENTONIT

LÄGSTA MÖJLIGA PERMEABILITET OCH OPTIMERAD STYRKA

I ett DantoCrude-membran är det lågpermeabla lagret i sig självt tjockt och mycket robust.

En membrankonstruktion kan bestå av många olika material och materialskikt, men det är trots allt bara den impermeabla delen av alla dessa skikt som håller undan vatten och föroreningar.
Ett tjockt lågpermeabelt lager är, om alla andra förutsättningar är desamma, tätare och tåligare än ett tunt lågpermeabelt lager.

Till skillnad från andra konstruktioner kommer DantoCrude-membranet att förbli flexibelt permanent. Membranet rör sig tillsammans med marken och de angränsande byggnadskonstruktionerna – år efter år. Därför förblir det intakt och tätt. Tidens tand påverkar inte funktionen alls.

FÖRORENINGSSKYDD

Vanligtvis använder man lösningen med ren DantoCrude-bentonit i de fall där man behöver säkra en yta mot nedsippring av föroreningar eller av någon anledning vill förhindra att vatten sipprar ner genom jordlagren.

Normalt använder man DantoCrude när man bygger deponianläggningar som måste bottensäkras, eller för att skydda en tidigare förorenad yta mot ytterligare nedsippring till grundvattenlager genom att permanent gränsa av området mot till exempel regnvattenflöden.

REGNVATTEN- OCH AVLOPPSDAMMAR

När det gäller konstruktion av dammar är DantoCrude-materialet suveränt för både stora och små projekt. Det spelar ingen roll om det handlar om en stor regnvattenreservoar för lagring av förorenat dräneringsvatten från vägar eller en liten naturlig vattendamm i en park. Det avgörande är att du får vägledning som du kan förstå, så att din uppgift får rätt lösning och projektet blir så billigt som möjligt.

Det är de aktuella förhållandena som avgör om det är DantoPlug-bentonitpiller, DantoGran-bentonitgranulat eller våra pumpbara upphärdande bentonitprodukter från DantoCon-sortimentet som är mest lämpliga.
Alla produkter är hur som helst baserade på dansk bentonit av högsta kvalitet från egen brytning.

Nedan kan du se vilka produkter vi rekommenderar för tätning av brunnar och hål

LADDA NER DATABLAD

DANTOCRUDEBEHÖVER DU HJÄLP?

Behöver du hjälp att välja rätt bentonitlösning finns vi alltid tillgängliga. Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt:

Ring upp mig

*” anger obligatoriska fält